Relatie coaching


Waar mensen met elkaar leven en werken, ontstaan weleens conflicten. Je herkent dat ongetwijfeld wel. Soms vraagt dat om een juridische oplossing maar liever wil je een harmonieuze benadering. Daarvoor is relatie coaching. Relatieproblemen, arbeidsconflicten met werkgever of collega's of onmin in de familie, vaak zijn een paar gesprekken genoeg om tot wederzijds begrip te komen.

Hoor en wederhoor

Relatie coaching is een effectieve methode omdat een onafhankelijke derde hoor en wederhoor toepast en de gemeenschappelijke belangen bij elkaar brengt. Dat haalt de emotionele muur er tussen uit en zorgt voor opening. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie waarin mensen weer bereid zijn naar elkaar te luisteren, voor elkaar te voelen en elkaar het beste te gunnen.

Hulp met resultaat

Zoek je een opening in een dreigend of bestaand conflict? Schakel dan mijn hulp in. Een traject Relatie Coaching geeft geen garantie voor het bij elkaar blijven van de partijen. Soms ontstaat het inzicht dat het beter is om juist een eigen weg in te slaan. Slechts enkele sessies zijn genoeg voor goede inzichten en voortgang. 


Neem contact met mij op voor een afspraak

Irene Poolman relatietherapie