Meer informatie over EMDR


EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus. Die bestaat uit visuele of bi-laterale audiostimulatie. Ook wel klikjes genoemd. Hierdoor wordt "het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen" gestimuleerd, waardoor het lichaam fysieke klachten snel geneest. Daardoor is het met EMDR niet nodig om jarenlang te praten over het verleden.

De behandeling brengt een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na elke set oogbewegingen vraag ik je te concentreren op de meest opvallende verandering. Daarop gaan we verder. Iedere keer zullen jouw herinneringen in kracht en lading afnemen. Je merkt dus snel resultaat en hoeft niet alles opnieuw door te maken. Het is dus niet nodig jouw traumatische ervaringen te herbeleven.

EMDR geschikt voor behandeling van:

  • Mishandeling
  • Misbruik
  • Ongeval
  • Verwonding 
  • Brand
  • Overval
  • Verkrachting of aanranding
  • Getuige van geweld
  • Verlies van een geliefde

Heb je klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een akelige of traumatische gebeurtenis die nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR de oplossing is.

Maak een afspraak.